گروه همکاریهای مشترک سپهر ، شامل :

1- شرکت سرمایه سازان سپهر ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۴۵۳۸۴ در سال ۸۴ با سرمایه ده میلیارد ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال که در سال ۹۲ موفق به دریافت شش استاندارد بین المللی شده

2- آژانس املاک بیستون ( با بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت )

3- اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص مرتبط

که این مجموعه ، همکاری مشترکی را در زمینه مهندسی فروش پروژه های ملکی و ساختمانی دارند